Home


In de media wordt regelmatig aangegeven dat het beter gaat met Nederland. Economisch klopt dit. Desalniettemin nemen de schulden toe bij particulieren. In 2016 had 45% moeite met rondkomen en 40% liep achter met betalingen. Één op de vijf huishoudens heeft dusdanige betalingsachterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. (cijfers 2016 Nibud)

De verwachting is dat particuliere schulden de komende jaren zullenl toenemen. Dit kan verschillende oorzaken hebben maar belangrijkste is om te voorkomen dat schulden je leven niet gaan beheersen.


Praten over financiën is voor de meeste mensen moeilijk. Het is namelijk persoonlijk. Kenbaar maken dat het financieel niet lekker gaat is nog lastiger. Schaamte treedt op en iemand met schulden kan in een sociaal isolement raken.


Schulden kan iemands leven gaan beheersen. Voorbeelden hiervan zijn:


-Sociale contacten worden gemeden omdat er schaamte optreed.

-Enveloppen worden niet meer opengemaakt. Mensen hebben geen behoefte aan nog meer slecht nieuws en de druk die dat met zich meebrengt.

-Op het werk wordt het functioneren steeds minder.

-Slecht slapen

-Stress


Dit kan worden voorkomen door tijdig actie te ondernemen. Een budgetcoach!!!


Rebalance werkt o.a. met de volgende partners: